Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)

Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Corporation

17,800

(%)
01/10/2020 15:00

Mở cửa17,900

Cao nhất17,950

Thấp nhất17,700

KLGD3,095,040

Vốn hóa6,966

Dư mua436,350

Dư bán372,140

Cao 52T 17,800

Thấp 52T10,200

KLBQ 52T1,801,262

NN mua483,000

% NN sở hữu12.26

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*863

P/E20.63

F P/E16.09

BVPS21,188

P/B0.84

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP