Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)

Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Corporation

17,550

(%)
22/04/2019 11:14

Mở cửa17,600

Cao nhất17,600

Thấp nhất17,400

KLGD33,540

Vốn hóa6,868

Dư mua5,560

Dư bán51,690

Cao 52T 22,900

Thấp 52T15,200

KLBQ 52T585,299

NN mua-

% NN sở hữu22.77

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS1,551

P/E11.32

F P/E18.52

BVPS21,095

P/B0.83

1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP