Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)

Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Corporation

11,900

(%)
17/02/2020 15:00

Mở cửa11,900

Cao nhất12,050

Thấp nhất11,900

KLGD112,390

Vốn hóa4,657

Dư mua98,730

Dư bán49,040

Cao 52T 21,700

Thấp 52T11,200

KLBQ 52T399,923

NN mua12,550

% NN sở hữu18.83

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*863

P/E13.79

F P/E27.40

BVPS20,855

P/B0.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP