Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)

Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Corporation

13,300

100 (+0.76%)
13/12/2019 09:26

Mở cửa13,300

Cao nhất13,300

Thấp nhất13,300

KLGD14,490

Vốn hóa5,205

Dư mua770

Dư bán12,450

Cao 52T 22,200

Thấp 52T12,800

KLBQ 52T441,417

NN mua-

% NN sở hữu18.96

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,551

P/E8.51

F P/E30.39

BVPS20,353

P/B0.65

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP