Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)

Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Corporation

16,050

-250 (-1.53%)
25/06/2019 11:29

Mở cửa16,200

Cao nhất16,200

Thấp nhất16,050

KLGD312,060

Vốn hóa6,281

Dư mua190,610

Dư bán24,900

Cao 52T 22,200

Thấp 52T15,700

KLBQ 52T525,867

NN mua3,600

% NN sở hữu22.41

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS1,551

P/E10.51

F P/E37.53

BVPS20,633

P/B0.78

1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP