Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)

Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Corporation

14,950

150 (+1.01%)
18/10/2019 15:00

Mở cửa14,800

Cao nhất15,100

Thấp nhất14,800

KLGD291,600

Vốn hóa5,850

Dư mua44,770

Dư bán36,950

Cao 52T 22,200

Thấp 52T12,800

KLBQ 52T479,383

NN mua16,380

% NN sở hữu19.12

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,551

P/E9.54

F P/E34.07

BVPS20,187

P/B0.74

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP