Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)

Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Corporation

13,850

200 (+1.47%)
23/08/2019 15:00

Mở cửa13,650

Cao nhất13,900

Thấp nhất13,650

KLGD352,360

Vốn hóa5,420

Dư mua25,570

Dư bán17,350

Cao 52T 22,200

Thấp 52T13,600

KLBQ 52T500,733

NN mua6,400

% NN sở hữu19.64

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS1,551

P/E8.80

F P/E31.43

BVPS20,187

P/B0.69

1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP