33,000 (%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 42,600

Thấp 52T40,500

KLBQ 52T557,617

Vốn hóa5,280

NN mua-

% NN sở hữu-

EPS*3,164

P/E13.04

BVPS16,855

P/B1.96

1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo, không phục vụ mục đích giao dịch. Dữ liệu do Vietstock cung cấp. VPI không trực tiếp cung cấp hoặc lưu trữ các dữ liệu này và không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của dữ liệu.