36,300 400 (+1.11%)
19/04/2021 09:33

Mở cửa35,900

Cao nhất36,500

Thấp nhất35,900

KLGD156,200

Dư mua15,500

Dư bán34,600

Cao 52T 38,100

Thấp 52T32,400

KLBQ 52T972,690

Vốn hóa7,260

NN mua8,200

% NN sở hữu0.99

EPS*1,505

P/E23.85

BVPS14,791

P/B2.43

1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo, không phục vụ mục đích giao dịch. Dữ liệu do Vietstock cung cấp. VPI không trực tiếp cung cấp hoặc lưu trữ các dữ liệu này và không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của dữ liệu.