VPB

19,750

Ngày cập nhật 05/06/2023 15:00
-100
-0.50%

Chứng khoánHOSE

KLGD13,421,500 (CP)

GTGD266,450 (Triệu VNĐ)

Vốn hóa132,585.78 (Tỷ VNĐ)

KLCP6,743,423,601 (CP)

KL Cổ phiếu đang lưu hành6,713,204,001 (CP)