VPB

19,300

Ngày cập nhật 01/12/2023 15:00
200
+1.05%

Chứng khoánHOSE

KLGD4,871,900 (CP)

GTGD93,276 (Triệu VNĐ)

Vốn hóa153,124.73 (Tỷ VNĐ)

KLCP6,743,423,601 (CP)

KL Cổ phiếu đang lưu hành7,933,923,601 (CP)