VPB

29,000

Ngày cập nhật 30/06/2022 15:00
-1,000
-3.33%

Chứng khoánHOSE

KLGD7,880,400 (CP)

GTGD232,992 (Triệu VNĐ)

Vốn hóa128,918.73 (Tỷ VNĐ)

KLCP4,505,692,987 (CP)

KL Cổ phiếu đang lưu hành4,445,473,387 (CP)