CTCP Phát triển Sunshine Homes (UPCoM: SSH)

Sunshine Homes Development JSC

81,800

1,700 (+2.12%)
06/07/2022 14:59

Mở cửa80,000

Cao nhất81,900

Thấp nhất80,000

KLGD555,100

Vốn hóa30,675

Dư mua57,707

Dư bán30,400

Cao 52T 120,900

Thấp 52T20,900

KLBQ 52T340,710

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,193

P/E67.13

F P/E-

BVPS10,586

P/B7.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Sunshine Homes
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.