CTCP Searefico (HOSE: SRF)

Searefico Corporation

13,400

(%)
12/08/2022 15:00

Mở cửa13,400

Cao nhất13,400

Thấp nhất13,400

KLGD

Vốn hóa452.74

Dư mua1,800

Dư bán2,200

Cao 52T 21,000

Thấp 52T11,400

KLBQ 52T13,005

NN mua-

% NN sở hữu46.78

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*738

P/E18.16

F P/E11.08

BVPS17,160

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Searefico
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.