CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (UPCoM: ODE)

ODE Media and Entertainment Group Joint Stock Company

44,000

700 (+1.62%)
06/07/2022 14:59

Mở cửa42,900

Cao nhất44,500

Thấp nhất42,700

KLGD80,440

Vốn hóa440

Dư mua21,200

Dư bán8,900

Cao 52T 76,800

Thấp 52T40,500

KLBQ 52T84,247

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,329

P/E18.59

F P/E170.68

BVPS11,798

P/B3.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.