CTCP Landmark Holding (HOSE: LMH)

Landmark Holding JSC

3,610

-270 (-6.96%)
17/01/2020 15:00

Mở cửa3,610

Cao nhất3,610

Thấp nhất3,610

KLGD870

Vốn hóa93

Dư mua

Dư bán5,447,950

Cao 52T 16,600

Thấp 52T3,600

KLBQ 52T275,116

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*838

P/E4.63

F P/E0.90

BVPS10,933

P/B0.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Landmark Holding

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-30.17%

+/- Qua 1 tháng-69.28%

+/- Qua 1 quý-72.96%

+/- Qua 1 năm-60.32%

+/- Niêm yết-64.57%

Cao nhất 52 tuần (25/07/2019)*16,602

Thấp nhất 52 tuần (17/01/2020)*3,610

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,012

KLGD/Ngày (1 tháng)83,040

KLGD/Ngày (1 quý)71,078

KLGD/Ngày (1 năm)276,514

Nhiều nhất 52 tuần (18/03/2019)*1,760,950

Ít nhất 52 tuần (13/01/2020)*160