CTCP Landmark Holding (HOSE: LMH)

Landmark Holding JSC

3,610

-270 (-6.96%)
17/01/2020 15:00

Mở cửa3,610

Cao nhất3,610

Thấp nhất3,610

KLGD870

Vốn hóa93

Dư mua

Dư bán5,447,950

Cao 52T 16,600

Thấp 52T3,600

KLBQ 52T275,116

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*838

P/E4.63

F P/E0.90

BVPS10,933

P/B0.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Landmark Holding