CTCP Landmark Holding (HOSE: LMH)

Landmark Holding JSC

2,090

-150 (-6.70%)
17/02/2020 15:00

Mở cửa2,090

Cao nhất2,090

Thấp nhất2,090

KLGD564,300

Vốn hóa54

Dư mua

Dư bán1,472,670

Cao 52T 16,600

Thấp 52T2,100

KLBQ 52T406,249

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*106

P/E21.13

F P/E0.57

BVPS10,776

P/B0.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Landmark Holding

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018CTCP Landmark Energy100,000 (VND)24.49
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
20/04/2018CTCP Tư vấn - Đầu tư Xây dựng Ba Đình328,000 (VND)24.39