CTCP Landmark Holding (HOSE: LMH)

Landmark Holding JSC

2,090

-150 (-6.70%)
17/02/2020 15:00

Mở cửa2,090

Cao nhất2,090

Thấp nhất2,090

KLGD564,300

Vốn hóa54

Dư mua

Dư bán1,472,670

Cao 52T 16,600

Thấp 52T2,100

KLBQ 52T406,249

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*106

P/E21.13

F P/E0.57

BVPS10,776

P/B0.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Landmark Holding

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Lương Quang VinhCTHĐQT1977CN QTKD1,165,000Độc lập
Bà Đỗ Thị PhươngTVHĐQT1985Thạc sỹ Kinh tếĐộc lập
Ông Đoàn Thế LinhTVHĐQT-N/a23,275N/A
Ông Trương Hoàng VũTGĐ/TVHĐQT-N/a167,760N/A
Ông Võ Ngọc HuyTVHĐQT/Phó TGĐ-N/aN/A
Ông Đào Vũ Thiên LongKTT-N/aN/A
Bà Bùi Thị LuyếnTBKS-N/a53,200N/A
Ông Trần Minh TrườngThành viên BKS-N/aN/A
Bà Vũ Thị Minh ThùyThành viên BKS-N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Lương Quang VinhCTHĐQT1977CN QTKD1,165,000Độc lập
Bà Đỗ Thị PhươngTVHĐQT1985Thạc sỹ Kinh tếĐộc lập
Ông Nguyễn Thanh TùngTVHĐQT1982KS Hóa dầu1,350,000Độc lập
Ông Trần Thanh TùngTGĐ1986CN Quản lý hành chính1,416,5002017
Ông Andy H LangTVHĐQT/Phó TGĐ1966ThS QTKD2017
Bà Bùi Thị LuyếnKTT-N/aN/A
Ông Lê Cảnh TâmTBKS1983CN Kế toán-Kiểm toán1002016
Bà Nguyễn Thị Bích NgọcThành viên BKS1991Cử nhân1,132,7152016
Bà Quách Thị Loan ThảoThành viên BKS1989CN Quản lý công nghiệp1002017
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2018Ông Lương Quang VinhCTHĐQT1977CN QTKD1,165,000Độc lập
Bà Đỗ Thị PhươngTVHĐQT1985Thạc sỹ Kinh tếĐộc lập
Ông Nguyễn Thanh TùngTVHĐQT1982KS Hóa dầu1,350,000Độc lập
Ông Trần Thanh TùngTGĐ1986CN Quản lý hành chính1,416,5002017
Ông Andy H LangTVHĐQT/Phó TGĐ1966ThS QTKD2017
Bà Lưu Thị Minh HiếuKTT1983CN Kế toán Doanh nghiệp2018
Ông Lê Cảnh TâmTBKS1983CN Kế toán-Kiểm toán1002016
Bà Nguyễn Thị Bích NgọcThành viên BKS1991Cử nhân1,132,7152016
Bà Quách Thị Loan ThảoThành viên BKS1989CN Quản lý công nghiệp1002017