CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG)

Hoa Sen Group

35,900

200 (+0.56%)
28/07/2021 15:00

Mở cửa35,400

Cao nhất36,300

Thấp nhất35,400

KLGD12,574,500

Vốn hóa17,558.04

Dư mua167,000

Dư bán213,500

Cao 52T 43,000

Thấp 52T8,600

KLBQ 52T11,231,205

NN mua113,500

% NN sở hữu10.08

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,492

P/E14.33

F P/E10.58

BVPS16,523

P/B2.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
30/09/2020Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định105,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam200,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An1,100,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định770,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ250,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen280,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen150,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen Yên Bái50,000 (VND)100
CTCP Đầu tư Hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long47,080 (VND)95
CTCP Hoa Sen Yên Bái120,000 (VND)95
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
30/09/2019Công ty TNHH MTV Cảng Tổng hợp Quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận50,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng KCN Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận Hoa Sen Ca Na - Ninh Thuan Industrial50,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Đầu tư Khu liên hợp Luyện Cán Thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận Hoa Sen Ca Na - Ninh Thuan100,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định105,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam200,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An1,100,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định770,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ250,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận20,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen280,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen150,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen Yên Bái50,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Xi măng Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận30,000 (VND)100
CTCP Đầu tư Hạ tâng KCN Hoa Sen Du Long47,080 (VND)95
CTCP Hoa Sen Yên Bái120,000 (VND)95
CTCP Hoa Sen Yên Bái100,000 (VND)99
Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ-100
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
30/09/2018Công ty TNHH MTV Cảng Tổng hợp Quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận50,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng KCN Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận50,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định (HSBD)105,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam (HSHN)200,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An (HSDH)450,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định420,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ250,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận20,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen (HSS)280,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Vận tải và Cơ khí Hoa Sen (HTME)16,276 (VND)100
Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen (HSBM)150,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Xi măng Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận30,000 (VND)100
CT TNHH MTV Đầu tư Khu liên hợp Luyện Cán Thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận100,000 (VND)100
CT TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái50,000 (VND)100
CTCP Đầu tư Hạ tâng KCN Hoa Sen Du Long47,080 (VND)45
CTCP Hoa Sen Quy Nhơn100,000 (VND)45
CTCP Hoa Sen Yên Bái120,000 (VND)70
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.