CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG)

Hoa Sen Group

35,900

200 (+0.56%)
28/07/2021 15:00

Mở cửa35,400

Cao nhất36,300

Thấp nhất35,400

KLGD12,574,500

Vốn hóa17,558.04

Dư mua167,000

Dư bán213,500

Cao 52T 43,000

Thấp 52T8,600

KLBQ 52T11,231,205

NN mua113,500

% NN sở hữu10.08

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,492

P/E14.33

F P/E10.58

BVPS16,523

P/B2.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
08/12/2020Cá nhân trong nước267,037,10560.06Chart cơ cấu sở hửu
CĐ nội bộ77,153,16417.35
CĐ nước ngoài51,986,31211.69
Cổ phiếu quỹ327,1000.07
Tổ chức trong nước48,121,53210.82
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
30/09/2019Cá nhân trong nước242,865,93957.35Chart cơ cấu sở hửu
CĐ nước ngoài70,251,05416.59
Cổ phiếu quỹ245,9000.06
Tổ chức trong nước110,106,59626
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
14/11/2018Cá nhân trong nước170,377,81844.26Chart cơ cấu sở hửu
CĐ nội bộ42,739,62611.10
CĐ nước ngoài66,440,46417.26
Cổ phiếu quỹ134,3000.03
Tổ chức trong nước105,298,12027.35
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.