CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG)

Hoa Sen Group

35,900

200 (+0.56%)
28/07/2021 15:00

Mở cửa35,400

Cao nhất36,300

Thấp nhất35,400

KLGD12,574,500

Vốn hóa17,558.04

Dư mua167,000

Dư bán213,500

Cao 52T 43,000

Thấp 52T8,600

KLBQ 52T11,231,205

NN mua113,500

% NN sở hữu10.08

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,492

P/E14.33

F P/E10.58

BVPS16,523

P/B2.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Cơ cấu lao động

30/09/2020

30/09/2020 30/09/2020

01/10/2019 01/10/2019

30/09/2018 30/09/2018

30/09/2017 30/09/2017

30/09/2016 30/09/2016

12/11/2015 12/11/2015

30/09/2014 30/09/2014

30/09/2013 30/09/2013

09/08/2013 09/08/2013

30/09/2012 30/09/2012

30/09/2011 30/09/2011

30/09/2010 30/09/2010

30/06/2008 30/06/2008

Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.