CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG)

Hoa Sen Group

11,700

(%)
10/07/2020 10:26

Mở cửa11,650

Cao nhất11,800

Thấp nhất11,550

KLGD1,591,330

Vốn hóa5,199

Dư mua1,287,670

Dư bán408,090

Cao 52T 12,300

Thấp 52T4,300

KLBQ 52T5,261,176

NN mua83,340

% NN sở hữu11.57

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*820

P/E14.27

F P/E12.39

BVPS13,143

P/B0.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
30/09/2019Công ty TNHH MTV Cảng Tổng hợp Quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận50,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng KCN Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận Hoa Sen Ca Na - Ninh Thuan Industrial50,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định105,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam200,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An1,100,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định770,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ250,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận20,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen280,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen150,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen Yên Bái50,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Xi măng Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận30,000 (VND)100
CT TNHH MTV Đầu tư Khu liên hợp Luyện Cán Thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận Hoa Sen Ca Na - Ninh Thuan100,000 (VND)100
CTCP Đầu tư Hạ tâng KCN Hoa Sen Du Long47,080 (VND)95
CTCP Hoa Sen Yên Bái120,000 (VND)95
CTCP Hoa Sen Yên Bái100,000 (VND)99
Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ-100
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
30/09/2018Công ty TNHH MTV Cảng Tổng hợp Quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận50,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng KCN Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận50,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định (HSBD)105,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam (HSHN)200,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An (HSDH)450,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định420,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ250,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận20,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen (HSS)280,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Vận tải và Cơ khí Hoa Sen (HTME)16,276 (VND)100
Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen (HSBM)150,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Xi măng Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận30,000 (VND)100
CT TNHH MTV Đầu tư Khu liên hợp Luyện Cán Thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận100,000 (VND)100
CT TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái50,000 (VND)100
CTCP Đầu tư Hạ tâng KCN Hoa Sen Du Long47,080 (VND)45
CTCP Hoa Sen Quy Nhơn100,000 (VND)45
CTCP Hoa Sen Yên Bái120,000 (VND)70
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017Công ty TNHH MTV Cảng Tổng hợp Quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận50,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng KCN Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận50,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định (HSBD)55,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam (HSHN)200,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An (HSDH)450,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định250,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ160,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận20,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen (HSS)280,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Vận tải và Cơ khí Hoa Sen (HTME)16,276 (VND)100
Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen (HSBM)150,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Xi măng Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận30,000 (VND)100
CT TNHH Hoa Sen Eco-homes22,260 (VND)10
CT TNHH MTV Đầu tư Khu liên hợp Luyện Cán Thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận100,000 (VND)100
CTCP Đầu tư Hạ tâng KCN Hoa Sen Du Long37,080 (VND)100
CTCP Hoa Sen Hội Vân50,000 (VND)45
CTCP Hoa Sen Quy Nhơn100,000 (VND)45
CTCP Hoa Sen Yên Bái120,000 (VND)70
CTCP Tiếp cận và cảng quốc tế Hoa sen-Gemadept23,796 (VND)45