CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG)

Hoa Sen Group

11,800

100 (+0.85%)
10/07/2020 11:25

Mở cửa11,650

Cao nhất12,000

Thấp nhất11,550

KLGD4,000,870

Vốn hóa5,243

Dư mua1,050,400

Dư bán166,180

Cao 52T 12,300

Thấp 52T4,300

KLBQ 52T5,261,176

NN mua86,570

% NN sở hữu11.58

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*820

P/E14.27

F P/E12.39

BVPS13,143

P/B0.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
30/09/2019Cá nhân trong nước242,865,93957.35Chart cơ cấu sở hửu
CĐ nước ngoài70,251,05416.59
Cổ phiếu quỹ245,9000.06
Tổ chức trong nước110,106,59626
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
14/11/2018Cá nhân trong nước170,377,81844.26Chart cơ cấu sở hửu
CĐ nội bộ42,739,62611.10
CĐ nước ngoài66,440,46417.26
Cổ phiếu quỹ134,3000.03
Tổ chức trong nước105,298,12027.35
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
28/11/2017Cá nhân trong nước104,471,82129.85Chart cơ cấu sở hửu
CĐ đặc biệt38,477,10610.99HĐQT
CĐ nước ngoài89,668,08225.62
Tổ chức trong nước117,379,67433.54