CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG)

Hoa Sen Group

11,750

50 (+0.43%)
10/07/2020 10:25

Mở cửa11,650

Cao nhất11,800

Thấp nhất11,550

KLGD1,579,750

Vốn hóa5,221

Dư mua1,285,440

Dư bán363,640

Cao 52T 12,300

Thấp 52T4,300

KLBQ 52T5,261,176

NN mua83,340

% NN sở hữu11.57

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*820

P/E14.27

F P/E12.39

BVPS13,143

P/B0.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Cơ cấu lao động

30/09/2019

30/09/2019 30/09/2019

30/09/2018 30/09/2018

30/09/2017 30/09/2017

30/09/2016 30/09/2016

12/11/2015 12/11/2015

30/09/2014 30/09/2014

30/09/2013 30/09/2013

09/08/2013 09/08/2013

30/09/2012 30/09/2012

30/09/2011 30/09/2011

30/09/2010 30/09/2010

30/06/2008 30/06/2008