CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG)

Hoa Sen Group

35,900

200 (+0.56%)
28/07/2021 15:00

Mở cửa35,400

Cao nhất36,300

Thấp nhất35,400

KLGD12,574,500

Vốn hóa17,558.04

Dư mua167,000

Dư bán213,500

Cao 52T 43,000

Thấp 52T8,600

KLBQ 52T11,231,205

NN mua113,500

% NN sở hữu10.08

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,492

P/E14.33

F P/E10.58

BVPS16,523

P/B2.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2020Ông Lê Phước VũCTHĐQT1963Trung cấp117,483,0392001
Ông Trần Ngọc ChuPhó CTHĐQT Thường trực1962Cử nhân1,507,9362001
Ông Bùi Thanh TâmPhụ trách Quản trị-N/a443,052N/A
Ông Trần Quốc TríTGĐ/TVHĐQT1979CN TCKT772,4372004
Ông Hồ Thanh HiếuPhó TGĐ1978CN Kế toán511,0872012
Ông Hoàng Đức HuyPhó TGĐ195812/12222,3372001
Ông Nguyễn Ngọc HuyPhó TGĐ1978N/a111,2452011
Ông Nguyễn Tấn HòaPhó TGĐ-N/a33,289N/A
Ông Trần Quốc PhẩmPhó TGĐ-KS XD Công nghiệp443,215N/A
Ông Trần Thành NamPhó TGĐ-N/a21,945N/A
Ông Vũ Văn ThanhPhó TGĐ1966ThS Kinh tế365,6992008
Bà Nguyễn Thị Ngọc LanKTT1969Cử nhân236,1372001
Ông Nguyễn Văn LuânTVHĐQT/Trưởng Ủy ban Kiểm toán nội bộ-N/aĐộc lập
Ông Đinh Viết DuyTVHĐQT/Thành viên Ủy ban Kiểm toán nội bộ-N/aĐộc lập
Ông Lý Văn XuânTVHĐQT/Thành viên Ủy ban Kiểm toán nội bộ1953Tiến sĩ530,2302010
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2020Ông Lê Phước VũCTHĐQT1963Trung cấp49,704,8202001
Ông Trần Ngọc ChuPhó CTHĐQT Thường trực1962Cử nhân1,436,1312001
Ông Đinh Viết DuyTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Lý Văn XuânTVHĐQT1953Tiến sĩ504,9812010
Ông Nguyễn Văn LuânTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Bùi Thanh TâmPhụ trách Quản trị-N/a-N/A
Ông Trần Quốc TríTGĐ/TVHĐQT1979CN TCKT735,6652004
Ông Hồ Thanh HiếuPhó TGĐ1978CN Kế toán486,7502012
Ông Hoàng Đức HuyPhó TGĐ195812/12211,7502001
Ông Nguyễn Minh KhoaPhó TGĐ1977KS Xây dựng/T.S QTKD288,0862008
Ông Nguyễn Ngọc HuyPhó TGĐ1978N/a105,9482011
Ông Trần Quốc PhẩmPhó TGĐ-KS XD Công nghiệp422,110N/A
Ông Trần Thành NamQuyền Phó TGĐ-N/a-N/A
Ông Vũ Văn ThanhPhó TGĐ1966ThS Kinh tế348,2862008
Bà Nguyễn Thị Ngọc LanKTT1969Cử nhân224,8932001
Ông Lê Vũ NamTrưởng Ủy ban Kiểm toán nội bộ1969N/a314,3722008
Bà Đồng Thị Thanh HằngThành viên Ủy ban Kiểm toán nội bộ-N/a67,760N/A
Ông Lê Đình HạnhThành viên Ủy ban Kiểm toán nội bộ1980N/a428,6112012
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Lê Phước VũCTHĐQT1963Trung cấp49,704,8202001
Ông Trần Ngọc ChuPhó CTHĐQT Thường trực1962Cử nhân1,436,1312001
Ông Đinh Viết DuyTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Lý Văn XuânTVHĐQT1953Tiến sĩ504,9812010
Ông Nguyễn Văn LuânTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Trần Quốc TríTGĐ/TVHĐQT1979CN TCKT735,6652004
Ông Hồ Thanh HiếuPhó TGĐ1978CN Kế toán486,7502012
Ông Hoàng Đức HuyPhó TGĐ195812/12211,7502001
Ông Nguyễn Minh KhoaPhó TGĐ1977KS Xây dựng/T.S QTKD288,0862008
Ông Nguyễn Ngọc HuyPhó TGĐ1978N/a105,9482011
Ông Trần Quốc PhẩmPhó TGĐ-KS XD Công nghiệp422,110N/A
Ông Vũ Văn ThanhPhó TGĐ1966ThS Kinh tế348,2862008
Bà Nguyễn Thị Ngọc LanKTT1969Cử nhân224,8932001
Ông Lê Vũ NamTrưởng Ủy ban Kiểm toán nội bộ1969N/a314,3722008
Bà Đồng Thị Thanh HằngThành viên Ủy ban Kiểm toán nội bộ-N/a67,760N/A
Ông Lê Đình HạnhThành viên Ủy ban Kiểm toán nội bộ1980N/a428,6112012
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.