CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG)

Hoa Sen Group

11,750

50 (+0.43%)
10/07/2020 10:15

Mở cửa11,650

Cao nhất11,800

Thấp nhất11,550

KLGD1,384,220

Vốn hóa5,221

Dư mua741,630

Dư bán524,920

Cao 52T 12,300

Thấp 52T4,300

KLBQ 52T5,261,176

NN mua39,980

% NN sở hữu11.56

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*820

P/E14.27

F P/E12.39

BVPS13,143

P/B0.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Lê Phước VũCTHĐQT1963Trung cấp49,704,8202001
Ông Trần Ngọc ChuPhó CTHĐQT Thường trực1962Cử nhân1,436,1312001
Ông Đinh Viết DuyTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Lý Văn XuânTVHĐQT1953Tiến sĩ504,981N/A
Ông Nguyễn Văn LuânTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Trần Quốc TríTGĐ/TVHĐQT1979CN TCKT735,665N/A
Ông Hồ Thanh HiếuPhó TGĐ1978CN Kế toán486,7502002
Ông Hoàng Đức HuyPhó TGĐ195812/12211,7502001
Ông Nguyễn Minh KhoaPhó TGĐ1977KS Xây dựng/T.S QTKD288,0862008
Ông Nguyễn Ngọc HuyPhó TGĐ1978N/a105,9482011
Ông Trần Quốc PhẩmPhó TGĐ-KS XD Công nghiệp422,110N/A
Ông Vũ Văn ThanhPhó TGĐ1966ThS Kinh tế348,2862008
Bà Nguyễn Thị Ngọc LanKTT1969Cử nhân224,8932001
Ông Lê Vũ NamTrưởng Uỷ ban Kiểm toán1969N/a314,372N/A
Bà Đồng Thị Thanh HằngThành viên Uỷ ban Kiểm toán-N/a67,760N/A
Ông Lê Đình HạnhThành viên Uỷ ban Kiểm toán1980N/a428,611N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Lê Phước VũCTHĐQT1963Trung cấp49,704,8202001
Ông Trần Ngọc ChuPhó CTHĐQT1962Cử nhân1,436,1312001
Ông Đinh Viết DuyTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Lý Văn XuânTVHĐQT1953Tiến sĩ504,981N/A
Ông Nguyễn Văn LuânTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Trần Quốc TríTGĐ/TVHĐQT1979CN TCKT735,665N/A
Ông Hồ Thanh HiếuPhó TGĐ1978CN Kế toán486,7502002
Ông Hoàng Đức HuyPhó TGĐ195812/12211,7502001
Ông Nguyễn Minh KhoaPhó TGĐ1977KS Xây dựng/T.S QTKD288,0862008
Ông Nguyễn Ngọc HuyQuyền Phó TGĐ1978N/a105,9482011
Ông Trần Quốc PhẩmPhó TGĐ-KS XD Công nghiệp422,110N/A
Ông Vũ Văn ThanhPhó TGĐ1966ThS Kinh tế348,2862008
Bà Nguyễn Thị Ngọc LanKTT1969Cử nhân224,8932001
Ông Lê Vũ NamTBKS1969N/a314,372N/A
Bà Đồng Thị Thanh HằngThành viên BKS-N/a67,760N/A
Ông Lê Đình HạnhThành viên BKS1980N/a428,611N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Lê Phước VũCTHĐQT1963Trung cấp45,186,2002001
Ông Trần Ngọc ChuPhó CTHĐQT1962Cử nhân1,305,5742001
Ông Đinh Viết DuyTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Lý Văn XuânTVHĐQT1953Tiến sĩ459,074N/A
Ông Nguyễn Văn LuânTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Trần Quốc TríTGĐ/TVHĐQT1979CN TCKT668,778N/A
Ông Hồ Thanh HiếuPhó TGĐ1978CN Kế toán192,5002002
Ông Hoàng Đức HuyPhó TGĐ195812/12192,5002001
Ông Nguyễn Minh KhoaPhó TGĐ1977KS Xây dựng/T.S QTKD176,8972008
Ông Nguyễn Ngọc HuyQuyền Phó TGĐ1978N/a9,8172011
Ông Trần Quốc PhẩmPhó TGĐ-KS XD Công nghiệp83,737N/A
Ông Vũ Văn ThanhPhó TGĐ1966ThS Kinh tế231,6242008
Bà Nguyễn Thị Ngọc LanKTT1969Cử nhân204,4492001
Ông Lê Vũ NamTBKS1969N/a187,783N/A
Bà Đồng Thị Thanh HằngThành viên BKS-N/a61,600N/A
Ông Lê Đình HạnhThành viên BKS1980N/a163,947N/A