Cổ phiếu HDBank (HOSE: HDB)

Biến động giá giao dịch
+/- Qua 1 tuần+8,70%
+/- Qua 1 tháng-4,28%
+/- Qua 1 quý+30,02%
+/- Qua 1 năm+2,68%
+/- Niêm yết-15,66%
Cao nhất 52 tuần (07/02/2020)29.950
Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)17.250
Khối lượng giao dịch bình quân/ngày
KLGD/Ngày (1 tuần)968.152
KLGD/Ngày (1 tháng)1.000.020
KLGD/Ngày (1 quý)1.234.723
KLGD/Ngày (1 năm)1.528.263
Nhiều nhất 52 tuần (24/10/2019)4.608.210
Ít nhất 52 tuần (06/05/2020)393.860
 
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo, không phục vụ mục đích giao dịch. Dữ liệu do Vietstock cung cấp. HDBank không trực tiếp cung cấp hoặc lưu trữ các dữ liệu này và không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của dữ liệu.