Cổ phiếu HDBank (HOSE: HDB)

Thông tin cổ phiếu

Sàn đang niêm yết HSX
Ngày niêm yết 05/01/2018
Khối lượng niêm yết lần đầu 980.999.979
Khối lượng niêm yết hiện tại 980.999.979
Tổng số CP đang lưu hành 965.921.291
Vốn hóa thị trường 25.983,28 tỷ đồng

Chỉ tiêu cơ bản

Chỉ số cổ phiếu Giá trị
Tổng tài sản 229.477,26 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 20.381,12 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế 4 quý gần nhất 9.023,04 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 4 quý gần nhất 6.446,85 tỷ đồng
ROA 1,6 %
ROE 20,3 %
P/E 7,32 lần
EPS cơ bản 3.675 VND/cổ phiếu
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo, không phục vụ mục đích giao dịch. Dữ liệu do Vietstock cung cấp. HDBank không trực tiếp cung cấp hoặc lưu trữ các dữ liệu này và không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của dữ liệu.