Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)

Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Corporation

14,650

50 (+0.34%)
10/07/2020 09:35

Mở cửa14,500

Cao nhất14,650

Thấp nhất14,500

KLGD164,660

Vốn hóa5,733

Dư mua149,370

Dư bán44,260

Cao 52T 15,400

Thấp 52T10,700

KLBQ 52T1,126,330

NN mua-

% NN sở hữu10.98

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*863

P/E16.92

F P/E33.61

BVPS21,126

P/B0.69

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.45%

+/- Qua 1 tháng-1.35%

+/- Qua 1 quý+10.62%

+/- Qua 1 năm-2.22%

+/- Niêm yết-57.39%

Cao nhất 52 tuần (22/06/2020)*15,350

Thấp nhất 52 tuần (16/03/2020)*10,682

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,363,877

KLGD/Ngày (1 tháng)2,950,093

KLGD/Ngày (1 quý)3,146,280

KLGD/Ngày (1 năm)1,125,151

Nhiều nhất 52 tuần (22/06/2020)*8,819,740

Ít nhất 52 tuần (18/11/2019)*85,310