Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)

Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Corporation

14,650

50 (+0.34%)
10/07/2020 09:50

Mở cửa14,500

Cao nhất14,750

Thấp nhất14,500

KLGD366,280

Vốn hóa5,733

Dư mua189,790

Dư bán103,320

Cao 52T 15,400

Thấp 52T10,700

KLBQ 52T1,126,330

NN mua-

% NN sở hữu10.98

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*863

P/E16.92

F P/E33.61

BVPS21,126

P/B0.69

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP