Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)

Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Corporation

17,200

250 (+1.47%)
23/10/2020 15:00

Mở cửa17,100

Cao nhất17,400

Thấp nhất17,050

KLGD2,186,110

Vốn hóa6,731

Dư mua158,530

Dư bán484,230

Cao 52T 17,800

Thấp 52T10,200

KLBQ 52T1,930,626

NN mua-

% NN sở hữu11.86

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*863

P/E19.64

F P/E15.32

BVPS21,188

P/B0.81

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP