Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG)

Development Investment Construction JSC

13,400

-100 (-0.74%)
10/07/2020 11:14

Mở cửa13,350

Cao nhất13,550

Thấp nhất13,350

KLGD294,860

Vốn hóa4,110

Dư mua217,980

Dư bán174,240

Cao 52T 15,100

Thấp 52T10,400

KLBQ 52T1,085,249

NN mua-

% NN sở hữu34.25

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,286

P/E10.50

F P/E8.49

BVPS12,998

P/B1.03

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+9.39%

+/- Qua 1 tháng+5.10%

+/- Qua 1 quý+19.64%

+/- Qua 1 năm+6.10%

+/- Niêm yết+3.40%

Cao nhất 52 tuần (03/10/2019)*15,100

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*10,350

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,456,025

KLGD/Ngày (1 tháng)1,313,646

KLGD/Ngày (1 quý)1,330,357

KLGD/Ngày (1 năm)1,083,081

Nhiều nhất 52 tuần (09/07/2020)*4,201,640

Ít nhất 52 tuần (29/11/2019)*227,220