Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG)

Development Investment Construction JSC

13,500

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa4,140

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,100

Thấp 52T10,400

KLBQ 52T1,085,249

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,286

P/E10.50

F P/E8.49

BVPS12,998

P/B1.04

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng