CTCP BCG Land (UPCoM: BCR)

BCG Land Joint Stock Company

6,300

-200 (-3.08%)
17/06/2024 15:19

Mở cửa6,400

Cao nhất6,500

Thấp nhất6,100

KLGD1,522,307

Vốn hóa2,898

Dư mua924,693

Dư bán2,134,393

Cao 52T 13,500

Thấp 52T4,800

KLBQ 52T1,795,656

NN mua100

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta2.09

EPS*49

P/E132.88

F P/E7.06

BVPS12,909

P/B0.50

* Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC 4 quý gần nhất
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP BCG Land

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-5.97%

+/- Qua 1 tháng+12.50%

+/- Qua 1 quý+10.53%

+/- Qua 1 năm-47.50%

+/- Niêm yết-47.50%

Cao nhất 52 tuần (08/12/2023)*13,500

Thấp nhất 52 tuần (19/04/2024)*4,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,452,153

KLGD/Ngày (1 tháng)2,156,701

KLGD/Ngày (1 quý)1,575,693

KLGD/Ngày (1 năm)1,795,656

Nhiều nhất 52 tuần (29/05/2024)*7,813,666

Ít nhất 52 tuần (25/04/2024)*201,984

Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.