CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG)

Bamboo Capital Group Joint Stock Company

9,800

-650 (-6.22%)
26/09/2023 15:00

Mở cửa10,200

Cao nhất10,600

Thấp nhất9,800

KLGD15,461,800

Vốn hóa5,227.98

Dư mua223,400

Dư bán217,800

Cao 52T 13,800

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T8,092,545

NN mua189,300

% NN sở hữu1.77

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*715

P/E14.62

F P/E8.57

BVPS27,360

P/B0.38

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Bamboo Capital

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-12.89%

+/- Qua 1 tháng-7.11%

+/- Qua 1 quý+1.24%

+/- Qua 1 năm-28.99%

+/- Niêm yết+25.27%

Cao nhất 52 tuần (27/09/2022)*13,750

Thấp nhất 52 tuần (15/11/2022)*4,880

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)15,266,620

KLGD/Ngày (1 tháng)17,014,080

KLGD/Ngày (1 quý)15,548,138

KLGD/Ngày (1 năm)8,101,164

Nhiều nhất 52 tuần (27/07/2023)*40,428,500

Ít nhất 52 tuần (23/03/2023)*717,800

Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.