CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG)

Bamboo Capital Joint Stock Company

13,250

-350 (-2.57%)
06/07/2022 15:00

Mở cửa13,100

Cao nhất13,850

Thấp nhất13,100

KLGD3,618,400

Vốn hóa6,668.80

Dư mua140,900

Dư bán25,400

Cao 52T 28,400

Thấp 52T8,900

KLBQ 52T5,318,903

NN mua66,900

% NN sở hữu2.86

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,678

P/E5.08

F P/E2.76

BVPS22,154

P/B0.61

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bamboo Capital
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.