CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG)

An Gia Real Estate Investment and Development Corporation

36,000

1,400 (+4.05%)
22/01/2021 15:00

Mở cửa34,600

Cao nhất36,000

Thấp nhất34,500

KLGD2,010,900

Vốn hóa2,966

Dư mua22,800

Dư bán335,400

Cao 52T 36,000

Thấp 52T23,700

KLBQ 52T576,542

NN mua5,200

% NN sở hữu13.08

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,032

P/E6.88

F P/E-

BVPS28,167

P/B1.23

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia