CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG)

An Gia Real Estate Investment and Development Corporation

45,250

-250 (-0.55%)
20/10/2021 09:57

Mở cửa45,500

Cao nhất45,500

Thấp nhất45,100

KLGD75,900

Vốn hóa3,744.46

Dư mua23,800

Dư bán15,600

Cao 52T 56,000

Thấp 52T28,000

KLBQ 52T1,653,038

NN mua-

% NN sở hữu11.11

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,031

P/E9.04

F P/E7.53

BVPS29,619

P/B1.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.