CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG)

An Gia Real Estate Investment and Development Corporation

56,000

1,900 (+3.51%)
28/07/2021 15:00

Mở cửa54,500

Cao nhất56,500

Thấp nhất54,500

KLGD2,056,900

Vốn hóa4,634.03

Dư mua3,700

Dư bán25,400

Cao 52T 56,000

Thấp 52T23,900

KLBQ 52T1,561,490

NN mua1,800

% NN sở hữu15.08

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,031

P/E10.75

F P/E8.95

BVPS27,511

P/B1.97

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.