CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG)

An Gia Real Estate Investment and Development Corporation

43,050

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa3,562

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 43,200

Thấp 52T23,700

KLBQ 52T952,638

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,031

P/E8.56

F P/E-

BVPS28,045

P/B1.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia