CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG)

An Gia Real Estate Investment and Development Corporation

29,300

(%)
23/10/2020 15:00

Mở cửa29,200

Cao nhất29,400

Thấp nhất28,600

KLGD656,500

Vốn hóa2,415

Dư mua50,110

Dư bán32,890

Cao 52T 30,700

Thấp 52T23,700

KLBQ 52T354,805

NN mua-

% NN sở hữu14.76

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,602

P/E6.37

F P/E-

BVPS23,141

P/B1.27

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia