CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG)

An Gia Real Estate Investment and Development Corporation

32,000

-1,550 (-4.62%)
19/01/2021 11:28

Mở cửa33,550

Cao nhất35,500

Thấp nhất31,250

KLGD2,264,400

Vốn hóa2,637

Dư mua50,100

Dư bán1,900

Cao 52T 35,400

Thấp 52T23,700

KLBQ 52T552,479

NN mua-

% NN sở hữu13.63

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,602

P/E7.29

F P/E-

BVPS23,148

P/B1.38

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia