CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG)

An Gia Real Estate Investment and Development Corporation

27,950

150 (+0.54%)
05/06/2023 15:00

Mở cửa27,800

Cao nhất27,950

Thấp nhất27,800

KLGD85,500

Vốn hóa3,497.06

Dư mua6,400

Dư bán8,500

Cao 52T 35,500

Thấp 52T27,700

KLBQ 52T125,122

NN mua-

% NN sở hữu4.91

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*159

P/E174.84

F P/E6.96

BVPS21,883

P/B1.27

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.