CTCP Gỗ An Cường (HOSE: ACG)

An Cuong Wood - Working Joint Stock Company

45,600

400 (+0.88%)
03/02/2023 15:00

Mở cửa45,400

Cao nhất45,900

Thấp nhất44,500

KLGD18,700

Vốn hóa6,194.58

Dư mua6,700

Dư bán6,600

Cao 52T 72,500

Thấp 52T33,400

KLBQ 52T62,322

NN mua-

% NN sở hữu38.50

Cổ tức TM3,600

T/S cổ tức0.08

Beta-

EPS*5,070

P/E8.92

F P/E11.16

BVPS28,799

P/B1.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Gỗ An Cường
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.