CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA)

An Phat Bioplastics JSC

11,900

-200 (-1.65%)
23/05/2022 15:00

Mở cửa12,300

Cao nhất12,300

Thấp nhất11,700

KLGD3,208,500

Vốn hóa3,884.57

Dư mua105,900

Dư bán95,300

Cao 52T 22,800

Thấp 52T10,800

KLBQ 52T6,948,526

NN mua10,800

% NN sở hữu2.32

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0.04

Beta-

EPS*994

P/E12.17

F P/E7.18

BVPS16,462

P/B0.74

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa An Phát Xanh
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.