CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA)

An Phat Bioplastics JSC

10,950

-300 (-2.67%)
06/07/2022 15:00

Mở cửa11,050

Cao nhất11,300

Thấp nhất10,950

KLGD2,740,800

Vốn hóa3,574.46

Dư mua308,000

Dư bán43,400

Cao 52T 22,800

Thấp 52T10,300

KLBQ 52T6,081,063

NN mua28,100

% NN sở hữu2.24

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0.04

Beta-

EPS*994

P/E11.32

F P/E5.57

BVPS16,462

P/B0.68

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa An Phát Xanh

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2021An Phát International Inc--
Công ty TNHH AFC Ecoplastics--1
Công ty TNHH An Thành Bicsol Singapore PTE--1
CTCP An Thành Bicsol159,400 (VND)-1
CTCP An Tiến Industries 368,310 (VND)-1
CTCP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát988,450 (VND)-1
CTCP khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1375,000 (VND)-1
CTCP Liên Vận An Tín100,000 (VND)-1
CTCP Nhựa Bao Bì An Vinh430,000 (VND)-1
CTCP Nhựa Bao bì Vinh75,000 (VND)-1
CTCP Nhựa Hà Nội 364,400 (VND)-1
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2020Công ty TNHH An Thành Bicsol Singapore PTE100,000 (VND)100
CTCP An Thành Bicsol159,400 (VND)69.26
CTCP An Tiến Industries 3,203,000 (VND)63.50
CTCP Dịch vụ Xăng dầu An Đông30,000 (VND)30
CTCP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát910,000 (VND)100
CTCP khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1100,000 (VND)89.33
CTCP Liên Vận An Tín100,000 (VND)51
CTCP Nhựa Bao Bì An Vinh430,000 (VND)56.51
CTCP Nhựa Hà Nội 364,440 (VND)20.24
CTCP Sản xuất Tổng hợp Sunrise Việt Nam50,000 (VND)48
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019Công ty TNHH An Thành Bicsol Singapore PTE100,000 (VND)100
CTCP An Thành Bicsol159,400 (VND)69.26
CTCP An Tiến Industries 278,500 (VND)50.99
CTCP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát910,000 (VND)100
CTCP khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1100,000 (VND)90
CTCP Liên Vận An Tín100,000 (VND)51
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.