CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA)

An Phat Bioplastics JSC

10,950

-300 (-2.67%)
06/07/2022 15:00

Mở cửa11,050

Cao nhất11,300

Thấp nhất10,950

KLGD2,740,800

Vốn hóa3,574.46

Dư mua308,000

Dư bán43,400

Cao 52T 22,800

Thấp 52T10,300

KLBQ 52T6,081,063

NN mua28,100

% NN sở hữu2.24

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0.04

Beta-

EPS*994

P/E11.32

F P/E5.57

BVPS16,462

P/B0.68

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa An Phát Xanh

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phầnThời gian gắn bó
31/12/2021Ông Phạm Ánh DươngCTHĐQT1976ThS QTKD2007
Ông Nguyễn Lê Thăng LongPhó CTHĐQT Thường trực-N/aN/A
Ông Đinh Xuân CườngTVHĐQT1976Tiến sỹ2018
Bà Nguyễn Thị TiệnTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Nguyễn Lê TrungTGĐ/TVHĐQT1976ThS QTKD2007
Bà Trần Thị ThoảnTVHĐQT/Phó TGĐ Thường trực1985CN Ngoại ngữ2009
Bà Hòa Thị Thu HàTVHĐQT/Phó TGĐ1978CN Kinh tế2006
Bà Lâm Thị HiềnPhó TGĐ1987CN Q.hệ Q.tếN/A
Ông Ngô Văn ThụPhó TGĐ1982Kỹ sư2009
Bà Nguyễn Thị Thùy VânKTT1984CN Kế toán2018
Bà Nguyễn Thị GiangTrưởng BKS1983CN Kinh tế/CN Kế toán2010
Bà Nguyễn Thị PhượngThành viên BKS1989CN Kinh tế2018
Bà Văn Thị Lan AnhThành viên BKS1977CN Kế toán2007
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phầnThời gian gắn bó
30/06/2021Ông Phạm Ánh DươngCTHĐQT1976ThS QTKD2007
Ông Đinh Xuân CườngTVHĐQT1976Tiến sỹ2018
Bà Phạm Thị DungPhụ trách Quản trị1992CN Luật2019
Ông Nguyễn Lê TrungTGĐ/TVHĐQT1976ThS QTKD2007
Bà Hòa Thị Thu HàTVHĐQT/Phó TGĐ1978CN Kinh tế2006
Bà Lâm Thị HiềnPhó TGĐ-N/a-N/A
Ông Ngô Văn ThụPhó TGĐ1982Kỹ sư2009
Bà Trần Thị ThoảnPhó TGĐ1985CN Ngoại ngữ2009
Bà Nguyễn Thị Thùy VânKTT1984CN Kế toán400,0002018
Bà Nguyễn Thị GiangTrưởng BKS1983CN Kinh tế/CN Kế toán2010
Bà Nguyễn Thị PhượngThành viên BKS1989CN Kinh tế2018
Bà Văn Thị Lan AnhThành viên BKS1977TC Điện2007
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phầnThời gian gắn bó
01/03/2021Ông Phạm Ánh DươngCTHĐQT1976ThS QTKD2007
Ông Đinh Xuân CườngTVHĐQT1976Tiến sỹ2018
Bà Nguyễn Thị TiệnTVHĐQT1985CN Luật2007
Ông Phạm Hoàng ViệtTVHĐQT1981ThS QTKD2007
Bà Phạm Thị DungPhụ trách Quản trị1992CN Luật2019
Ông Nguyễn Lê TrungTGĐ/TVHĐQT1976ThS QTKD2007
Bà Hòa Thị Thu HàTVHĐQT/Phó TGĐ1978CN Kinh tế2006
Bà Trần Thị ThoảnTVHĐQT/Phó TGĐ1985CN Ngoại ngữ2009
Bà Lâm Thị HiềnPhó TGĐ1987CN Kinh tế2012
Ông Ngô Văn ThụPhó TGĐ1982Kỹ sư2009
Bà Nguyễn Thị Thùy VânKTT1984CN Kế toán420,0002018
Bà Nguyễn Thị GiangTrưởng BKS1983CN Kinh tế/CN Kế toán2010
Bà Nguyễn Thị PhượngThành viên BKS1989CN Kinh tế2018
Bà Văn Thị Lan AnhThành viên BKS1977TC Điện2007
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.